Scurt istoric al SRMTA

            Asociaţia „Societatea Română de Mecanică Teoretică şi Aplicată” (SRMTA) s-a născut în ambianţa placută a oraşului Braşov, oferită de prima Conferinţă Naţională de Dinamica Maşinilor din 21-22 noiembrie 1994.
Rectorul de atunci al Universităţii Transilvania din Braşov, prof. dr. ing. Sergiu CHIRIACESCU, gazda conferinţei, cu talentul şi carisma sa unanim recunoscută, a reuşit să se înconjoare în acele zile cu personalităţi de mare prestigiu din ţara noastră din domeniul mecanicii teoretice şi aplicate. Au participat academicienii Radu P. VOINEA, Gheorghe BUZDUGAN, Gheorghe SILAŞ, precum şi mulţi alţi profesori universitari precum: Costica ATANASIU, Nicolae ILIESCU (Univ. Politehnica Bucureşti), Polidor BRATU, Liviu STOICESCU (Univ. "Dunărea de Jos" din Galaţi), Liviu BRÂNDEU (Univ. Politehnica Timişoara), Adrian CERNĂIANU (Univ. din Craiova).

Imagine din Istoricul SRTMA
Masa festivă la Conferinţa Naţională de Dinamica Maşinilor, 21 noiembrie 1994.
De la stânga spre dreapta: prof. Sergiu CHIRIACESCU, acad. Radu P. VOINEA, acad. Gheorghe BUZDUGAN, acad. Gheorghe SILAŞ, prof.Gheorghe N. RADU, prof. Liviu STOICESCU, prof. Liviu BRÂNDEU.

            Ideea generală de constituire a asociaţiei SRMTA s-a discutat în diferite momente ale conferinţei, stabilindu-se cadrul general, sopul şi obiectivele asociaţiei. Tânărul cadru didactic Sorin VLASE, astăzi directorul Departamentului de Mecanică al Universităţii Transilvania, a demarat strângerea datelor membrilor fondatori pentru înregistrarea oficială a SRMTA. Alături de numele academicienilor şi profesorilor menţionaţi anterior, au mai fost înscrişi ca membri fondatori cadre didactice din universitatea gazdă, şi anume profesorii Ioan BALCU, Ioan CÂNDEA, Florin CONSTANTIN, Ioan CURTU, Gheorghe DELIU, Ioan GOIA, Gheorghe N. RADU, Mihai TOFAN, ş.a. Demersurile pentru înregistrarea asociaţiei au fost începute în anul 1996 la Judecătoria Braşov, dar nu au fost finalizate.

Imagine din Istoricul SRTMA
Acad. Gheorghe BUZDUGAN primeşte o diplomă de la prof. Aurel NEGRUȚIU, în cadrul Conferinţei Naţionale de Dinamica Maşinilor (noiembrie 1994).
De la stânga spre dreapta: prof. Gheorghe N. RADU, acad. Gheorghe BUZDUGAN, prof. Liviu STOICESCU, prof. Liviu BRÂNDEU, prof. Polidor BRATU, prof. Adrian CERNĂIANU, prof. Aurel NEGRUȚIU.

Dobândirea personalităţii juridice şi înscrierea asociaţiei SRMTA în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor s-a înfăptuit mai târziu, în anul 2013, la iniţiativa d-lui prof. Polidor BRATU, actualul presedinte al SRMTA.