ConferinȚa internaȚionalĂ

A 40-a Conferinta Internationala de Mecanica Solidelor, Acustica si Vibratii
ICMSAV2016
(https://sites.google.com/site/comat2016/)
24-26 noiembrie 2016, Universitatea Transilvania din Braşov, Romania.

15.09.2016Premiile SRMTA 2015
SRMTA anunţă deschiderea competiţiei pentru acordarea premiilor SRMTA la două categorii pentru publicaţiile apărute în anul 2015, având subiecte din domeniul de interes al asociaţiei (mecanica teoretică cât şi mecanica aplicată cu dezvoltări ştiinţifice în inginerie, conform Statutului SRMTA):

1. Tratate, cărţi de specialitate, compendii, manuale, culegeri de probleme, dicţionare tehnice, etc.
2. Articole publicate de cercetători sau cadre didactice (indiferent de vârsta autorilor) în reviste de specialitate înregistrate in BDI.

Vă invităm să trimiteţi o cerere prin email la adresa andrei.vasilescu@srmta.ro în care să precizaţi:

       -     Numele şi prenumele, data naşterii, locul de muncă precum şi date de contact (adresă poştală, telefon, etc.);

       -     Lucrarea în format digital va fi ataşată scrisorii electronice.

Competiţia este deschisă tuturor cercetătorilor şi cadrelor didactice din România, iar termenul limită de depunere a cererilor este 15 noiembrie 2016. .

Consiliul director al SRMTA va desemna o comisie care va analiza cererile cu lucrările trimise. Rezultatele competiţiei vor fi anunţate la data de 22 noiembrie, iar premiile însoţite de diplome, vor fi acordate în cadrul festiv al conferinţei ICMSAV-2016 de la Braşov (24-26 noiembrie 2016).